DEAC

  • 2022.11.30.
Szalánczi Zoltán: Boldog megméretés
A DEAC Jégkorong Akadémia (DJA) kapcsán a fejlesztéseket négy kritikus sikertényező alapján csoportosítottam a jelenlegi helyzet felmérése alapján. Véleményem szerint ez lenne az a fejlesztési irány, amely a DHK, a DJA működését és a DEAC felnőtt első osztályú csapatba történő feláramoltatásukat elősegítené, továbbá megteremtené annak a lehetőségét, hogy egy esetleges EMMI vagy MJSZ által szervezett audit során a későbbiekben az államilag elismert akadémiai minősítést megszerezzük. 
Az alábbi csoportosítás leginkább a szervezeti kérdésekre fókuszál, mert ahhoz, hogy a szakmai munka színvonala is emelkedni tudjon, először a hátterét kell megteremteni. A képzési programot a megnövekedett lehetőségekhez kell alakítani és annak rendszeres felülvizsgálata is a szakmai vezetés kompetenciája kell, hogy legyen. A tervezésben szem előtt tartottuk, hogy az akadémiai/alközponti státusz már túlmutat a kizárólag sportszakmai képzésen. Fontos, hogy a gyerekek komplex fejlesztése kerüljön előtérbe, ahol a sportolói életpálya kialakítása és nevelési feladatok is komoly szerepet játszanak.
Ahhoz, hogy a klub meg tudjon felelni az EMMI, az MJSZ és a saját maga állította követelményeknek, a legkisebb korosztálytól a felnőtt első osztályú csapatig tartó teljes rendszer racionalizálása volt szükséges. Ezzel összhangban fontos, hogy bizonyos funkciókat a klub egészében meg kell osztani, míg sok esetben a felelősségi területek csökkentése szükséges.
Arculat kialakítása: az akadémia számára szükséges volt, hogy a tulajdonosi viszonyoknak és az emelt szintű képzésnek megfelelően arculatában elkülönítsük a DHK kisebb korosztályaitól és ezekben az elemekben már megjelent a DEAC első osztályú csapata is, mint a képzés kimenete. Ezzel összhangban az arculatnak ideális színei lehettek a fekete és az arany, amely tartalmazza mindkét szervezet egy-egy színét. Ezáltal emelnénk ki a rendszerben az akadémiát kapocsként a felnőtt és gyerek korosztályok között, kihangsúlyozva az átmenetet. 
Az arculat megváltoztatása után a marketingtevékenységekre kellett nagyobb hangsúlyt fektetnünk, hogy a fiatal sportolók számára is egyértelművé váljon: immár akadémiai szintre emelkedtünk és minden körülmény adott ahhoz, hogy itt a későbbiekben első osztályú játékosokká váljanak, beleértve a képzés színvonalát és a kimenetet is.
Célunk, hogy klubunkban motivált és csapatban gondolkodó emberek dolgozzanak, akik elhivatottak a siker érdekében. Eredményességünket leginkább a kinevelt játékosok számában mérjük, habár természetesen az utánpótlás sikerei is célunk a mindennapokban. Úgy gondolom, Debrecen kiváló irányt vett: boldogan méretjük meg magunkat a többi akadémiával!